Tips på styrketräning

Benviktsmanschetter:
Är en bra träning som bidrar till att öka hundens steglängd, pendelrörelser, muskelaktivitet samt kroppsmedvetenhet. Passar även de hundar som har neurologiskt nedsatt placeringsförmåga, eftersom det ökar rörelsekontrollen.

Börja träna utan vikter i benviktsmanschetterna  de två första veckorna. Hunden kommer att ändra på sina rörelser och det medför en förändrad muskelbelastning. Träningstid 10-15 min.

Vilket är ditt mål med träningen?
Förbättrad hållighet – utöka promend längden. Bygga ökad styrka och större muskelvolym – öka vikterna

Efter 2 veckor kan man börja lägga i vikter, max 2 g/kg hundens vikt  i varje manschett.
Öka  sedan försiktigt successivt.

Exempel: en hund som väger 25 kg och som ska starta på 1g/kg ska ha 25 g/ benviktmanschett.
(Efter de att du har tränat utan vikt i ca 14 dagar).

Unga hundar som inte är färdigväxta ska inte styrketräna. Då hunden börjar närma sig färdigväxt kan man börja försiktigt att köra utan vikter en längre tid och öka längden på promenaden istället.
Börja sedan med små vikter och ökningen ska ske långsamt och försiktigt fram till att hunden är färdigväxt. Målet ska vara att hunden ska röra sig på ett bra sätt med rätt steglängd, pendelrörelser att använda musklerna på ett korrekt sätt och att träna sin kroppsmedvetenhet.

VIKTIGT!
De ska alltid användas parvis och alltid lika stor vikt i bägge. Och hunden ska vara kopplad, så träningen kan utföras kontrollerat. De ska sitta så pass hårt så de inte glider omkring vilket kan vara väldigt obehagligt för hunden.
Att gå för fort fram i träning är aldrig bra, det leder bara till ökad skaderisk, överbelastning och felbelastning av muskler, senor och leder.  Om man lägger i för mycket vikt kan hundens muskler bli strama och det kan orsaka muskelsmärta och framgångar uteblir. Glöm inte den viktiga uppvärmningen och nedvarvningen.

Bilder på de olika färgerna

Intresserade att köpa Redogs benviktsmanschetter.
Kontakta Susanne – Ucklums Hund & Hälsocenter, 0703-56 24 40
Marie – Uddevalla Hundhälsa, 0732-30 03 25.

Färg: Rosa, lime och svart.                 Pris: 250 kr/par.

Klövjeväska:
– Denna träningsform belastar hundens leder, senort och muskulatur. Träningen påverkar hela hundens kropp, men framför allt stabilirerar den muskulaturen i ryggen och bålen. Träningen bidrar till att hunden sträcker på halsen, höjer ryggen och gör att hunden trampar mer under sig med bakbenen.
Viktigt! Hunden ska tränas kontrollerat, helst i koppel, i skritt eller trav.
Börja träningen utan vikter så att hunden vänjer sig att ha väskan på ryggen. Efter ca 14 dagar så kan du försiktigt börja lägga i vikter i sidofacken, öka successivt. Max start vikt är 5 % av hundens vikt, alltid fördelat lika i varje sidofack. (dvs. 2,5%/fack).
Använd endast en väl anpassad klövjeväska efter din hund, så att vikten/belastningen hamnar på rätt plats på kroppen.
Max vikt – en fullvuxen hund kan bära upp till 30% av sin kroppsvikt – kortare sträckor.
Max vikt – 20-25% vid längre sträckor eller om det är varmt ute.

Intresserade att köpa Redogs klövjeväskor:

Kontakta:  Susanne – Ucklums Hund & Hälsocenter, 0703-56 24 40
Marie – Uddevalla Hundhälsa, 0732-30 03 25.

Färg: Rosa, lime och svart.               Storlek & pris: X-small 498 kr, S och M 569 kr Large 619 kr

Det är viktigt att denna typ av träning sker med en samtidigt god teknik och med i beställningen av klövjeväska från ReDog medföljer manualer som beskriver hur upplägget bör ske vid styrketräning av hundar.

Simning eller Water treadmill: Ett mycket bra och skonsamt sätt att träna hela kroppen.
Simning ger samma goda effekter hos hundar som hos människor vad gäller möjligheten att förbättra konditionen, bygga upp muskler och ge hunden en möjlighet till en mycket allsidig träning.

                                

Simträning i rehabiliteringssyfte:
En skonsam och korrekt simträning både innan och efter operativa ingrepp leder till en kortare konvalescenstid. Genom simningen får ges  möjlighet att träna muskulaturen utan risk för slitage på lederna. Simning är mycket bra vid olika slags ledproblem så som t.ex. höftledsfel, då bygger hunden upp muskulaturen kring höfterna och får därigenom stärkt  dem utan belastning på lederna. Hundar med defekta leder behöver extra god muskulatur för att de, så långt det går, ska kunna stödja leden och kompensera felet.

Simträning i friskvårdssyfte:
Simning bra för hundar eftersom det är en skonsam motionsform.
Det är också en bra träningsform för överviktiga hundar att simma och kan med fördel användas tillsammans med bantning utan att lederna belastas.

 Att tänka på!

  • Ge hunden tid på sig att vänja sig vid träningen så den är trygg i vattnet.
  • Simningen aktiverar alla muskler så även korta träningspass kan ge
    hunden träningsvärk. Bygg upp hundens kondition och muskler successivt och
    låt den varva ner efteråt och var noga med stretching efter.  
  • Hundar med feber, variga eller öppna sår, hjärtfel, epilepsi, löp, vid viss
    medicinering, vid vissa typer av skador ska inte simma.

 

Balans- och koordinationsträning:
Bör precis som de andra träningsformerna ingå i hundars träning. Med balans- och koordinationsträning ger vi hunden kroppsmedvetenhet och kroppskontroll.
Denna förmåga är till viss del omedveten och styrs av en särskild sorts receptorer som registrerar ledernas lägen genom att registrera spänningen i muskler och senor och skicka informationen vidare till hjärnan.

För att träna upp hundens balans- och koordinationsförmåga är det de små musklerna som stabiliserar lederna och skelettet som behöver aktiveras och tränas. De stabiliserande musklernas kapacitet påverkar såväl hundens styrka som snabbhet och smidighet.
Om hunden har en svag stabiliserande muskulatur måste de stora rörelsemusklerna gå in och kompensera vilket kan leda till spända muskler, muskelknutor, muskelsträckningar och ledstukningar.
Att rätt muskler aktiveras är av största vikt för att lyckas inom de flesta hundsporter och i vanliga vardagen på skogspromenaden.
Det finns moment där hunden vrider sig, bromsar in häftigt, landar från höga hopp, gör skarpa svängar osv.  Alla dessa rörelser är mycket krävande för muskler, senor, ligament, leder och skelett.
Hunden måste alltså få träna upp sin förmåga att aktivera rätt muskler vid rätt tillfälle.

    

Löpbandsträning:
Denna träning ger en variation av – Balans, koordiantion och konditionsträning. Muskelbyggnad och muskeltonus. Postoperativ Rehabilitering och Friskvård. Övervikts- och beteendehantering.
När din hund använder löpbandet så kommer man snart att märka skillnad på  hundens
rörelsemönster, muskler och energinivå.  Alla hundar kan ha nytta av sådan träning, vare sig
det är en familjehund, tävlingshund eller hund på väg tillbaka efter någon typ av skada eller
sjukdom. Vintertid är det ofta svårt att få till bra motion för våra hundar. Då kan löpbandet
vara ett komplement till  skogspromenaderna och rastningsvändorna i parken. Men så även under heta sommardagar.

                

Hund/människa ska inte använda samma löpband!
Människolöpbanden är anpassat för belastning av en fot med vikt upp till kanske 100kg.
Bandet är därför hårt spänt – är för hårt för hundar att springa på. Effekten blir som hård motion på asfalt.  Dessutom är de för korta för alla hundraser över  40 cm i mankhöjd, vilket kan göra att fel muskler byggs upp vid användning och därför ge skador.

Vibrationsplatta:
Den har väldigt bra effekt på många olika typer av skador och problem och ger stor variation av friskvård- och rehabiliteringsmöjligheter. Vibrationsträning stärker hundens stabiliserande och lednära muskulatur. Den är ypperlig som smärtlindring och för påskyndande av läkning vid artros, senskador, icke akuta diskbråck mm.
Vibrationsplattan ger avspänning och ökad återhämtningsförmåga efter hårdare träning eller tävling.Vibrationsplattan kan också användas för att styrketräna hunden, både den friska och den på rehabilitering.

                                           Skönt med en avkopplande stund efter träningspasset.

Det är också bra alternativ är att  träna med vibrationsplatta och t ex balansboll.

Balansbollsträning:
Tränar både balans, koordination, stabilitet, kroppsmedvetenhet och styrka. Tränar både fysiskt och mentalt – alltså hundarna blir även trötta i huvudet, bättre självförtroende och självkänsla samt ökad samarbetskänsla mellan hund och ägare.

Det är vanligt att hundarna, när de väl förstått hur de ska göra/träna, tycker det är en väldigt rolig träning. Oavsett om man tränar lydnad, agility, spårar, jagar eller endast går promenader med sin hund så är balansbollsträningen ett mycket bra komplement som ökar prestationen och stimulerar hunden fysiskt och mentalt.

All balansträning är nyttig och fördelen med bollträningen är att man kan göra det inomhus när det är dåligt väder ute, att det inte tar så mycket tid och inte behöver kosta så mycket pengar. Det är också roligt att variera sin träning och med alla olika bollar som finns och kan kombineras, kan man få en enorm variation.

                

Är du intresserade av att köpa balansboll eller att gå en balansbollskurs med din hund.

Vi säljer balansbollar från K9-design och Fitpaw
Kontakta:
Susanne,  Ucklums Hund & Hälsocenter,      Marie, Uddevalla Hundhälsa,
0703-56 24 40                                                    0732-30 03 25.


Kontrollerad kamplek:
En kamplek med alla fyra tassarna i marken ger styrketräning för hela kroppen och de flesta hundar tycker är vansinnigt kul. Tänk på att använda en leksak som inte sliter på hundens tänder och att inte träna långa pass.

Backträning:

Denna träning ger bra styrketräning. Genom att ändra hastigheten, underlaget och backens lutning kan svårihetsgraden ökas efterhand.
Genom att t ex gå på sned uppför backen så kan du rikta belastningen.
Det bakben som är överst i backen lyfter hela hunden, det andra bakbenet flyttar bara med för att balansera hunden.
Ska utföras kontrollerat, gärna i koppel i lugnt tempo.Aktiv skritt
:
Aktiv skritt i ojämn terräng och på mjuka underlag är ett enkelt sätt att styrkaträna sin hund. Hunden måste då använda muskelkraft för att lyfta benen. Rygg och nacke kan tränas genom att hunden får röra sig i serpentiner samtidigt som den måste lyfta på benen. Framdelen kan tränas genom att låta hunden kliva över saker. Om hunden hoppar över blir det istället bakdelen som jobbar.

Allmänt att tänka på :
Vid styrketräning – starta alltid försiktigt och utöka träningen successivt och kom ihåg den viktiga vilan och återhämtningen. Det räcker med styrketräning 1-3 ggr/vecka beroende på vilka mål du har med din hund. All styrketräning ska ske kontrollerat så skaderisken minimeras och att rätt muskel tränas på rätt sätt.

Träning av  unga hundar är mycket omtvistat och är en komplex fråga. Det är svårt att dra några säkra slutsatser beträffande gränsen mellan de positiva effekterna och ev negativa effekter som  t ex överbelastning.

En aspekt på detta: Det är inte formen av träning som är det avgörande, det är istället belastningen och omväxlingen i träningen som är det viktiga. Två begrepp som är viktiga vid fysisk träning för unga hundar, den kronologiska åldern (antal månader sedan födseln) och biologiska åldern (hundens fysiska mognadsålder).  Detta varierar mellan raser och individer trots att de har samma kronologisk ålder. Träningen måste anpassas individuellt.

En allsidig träning som utmanar motoriken har en positiv inverkan på prestationerna hos hundar. Träningsfrekvensen ska hållas på en rimlig nivå hos unga hundar. Det innebär man ska lägga större delen av träningen på det som utvecklar den unga hundens fysiska grundkvaliteter (koordiantion, rörlighet, uthållighet, balans, styrka och snabbhet). Men glöm inte att valpen måste få den tid som den behöver till vila och sk återhämtning.

 

Uppvärmning/Nedvarvning

Uppvärmning är mycket viktig, så det är nödvändigt att man absolut inte slarvar med den. Vid kallare väder är ett täcke dessutom lämplig för att hunden ska bibehålla värme och cirkulation. Syftet med uppvärmningen är att stegvis öka cirkulationen och temperaturen i kroppen. Kemiska reaktioner och nervimpulser transporteras då snabbare, vilket innebär att muskler och senspolar reagerar fortare och effektivare. Risken att hunden trampar snett minskar då och ger därmed lägre skaderisk. Genom att nervimpulserna fungerar snabbt och effektivt så kopplas flera av muskelns motoriska enheter på, vilket i sin tur leder till  att effekten av träningen förbättras i och med hundens rörelser blir smidigare och mer korrekta.
Nedvarvningen glöms lätt bort med är betydelsefull. En muskel som ansträngts hårt har en kvarvarande spänning (muskeltonus) i vävnaden som är onormalt hög. Vilket leder till sämre blodcirkulation,  dvs. sämre syre och näringstillförsel och bortförsel av mjölksyra och slaggprodukter. Detta ger en sämre återhämtning och läkning i muskeln.

Täcke på eller ej?
En del hundägare skrattar fortfarande och tycker det är löjligt att sätta på hundar täcke. Men de har dock insett betydelsen av att låta sin hund bära täcke. Kroppens värme stiger och pälsen är inte tillräckligt isolerande, vilket gör att täcket  fungerar som en termos, alltså håller muskulatur och annan vävnad uppvärmd.

Även om hunden har päls och inte fryser så är det viktigt för att temperaturen i kroppens vävnader inte ska sänkas. De flesta hundar lever ju idag oftast inomhus, vilket innebär att den har samma ”jacka” på sig inne och ute. Den får dessutom inte en lika tjock päls som om den alltid skulle bo utomhus. När hunden är uppvärmd så minskar skaderisken i och med att en vävnad med högre temperatur är mer elastisk och reagerar snabbare.

Intresserade att köpa Redogs hundtäcken
Kontakta antingen mig, Susanne – Ucklums Hund & Hälsocenter, 0703-56 24 40 eller
Marie – Uddevalla Hundhälsa, 0732-30 03 25.

Mer info under meny ReDog skydd & träningshjälpmedel

 

 

Comments are closed.

Login