Ideologi

Min ideologi.

När jag jobbar med hundar så tycker jag det är otroligt viktigt att man förstår att det är en hund som man har att jobba med, men även se till varje hund är en egen individ i sin ras. Dessutom anser jag att det är mycket viktigt att man tar reda på så mycket man kan om sin ras och dess ursprung, dvs. vad har just min ras tagits fram till för arbetsuppgift. Många problem och konflikter som hundägare stöter på kan beror på att de inte vet tillräckligt om sin ras, att det är på detta vis hunden ska jobba. Ur detta kan man då ibland finna lösningar men också undvika konflikter i sin vardag.

När jag tränar hund så är det självklart att jobba med hänsyn till både hunden och dess ägare. Jag jobbar på ett ömsesidigt sätt och alltid ha öppna dörrar för nya förslag. Det finns inte bara ett sätt att nå framgång. Jag använder mig av hjälpmedel som godis, leksaker etc. Speciellt i inledningsskedet och tills hunden verkligen kan.
All inlärning ska ske på ett lugnt och positivt sätt, men om det inträffa något, så måste man först bryta det farliga/negativt beteendet, för att sedan när hunden är kontaktbar, jobba positivt igen. Tänk på att inte kräva mer av hunden än han/hon kan.

Det är viktigt att ta reda på om hunden verkligen har förstått det man vill lära ut innan man utökar och försvårar. Tänk på att en ny miljö innebär en störning för hunden och att det då blir svårare för honom/henne att hålla koncentrationen uppe på det ni gör. Som vi alla vanligtvis råkar ut för ”Men han kunde det ju så bra hemma-syndromet”.

Sist men inte minst så tänk på att alla hundar är bäst på något och att alla hundar kan lära sig. Det inte är en tävling om vems hund som ”uppför” sig bäst eller kan mest. Vi ska ha roligt och lärorikt ihop med våra hundar för att nå den störst framgången.

Jag kommer även att ta upp vikten av att det inte bara är hunden som ska lära sig vårt språk för att det ska fungera utan att även vi ska lära oss deras. En bra kommunikation mellan två parter kräver att bägge lyssnar och lär av varandra. Detta leder i förlängningen till att ni kommer att få ett gemensamt språk, en bra kontakt och ett innehållsrikt liv tillsammans.

Som jag tidigare skrev så tycker jag att det är viktigt att alla förstår att det är en hund vi har, därför är det också av betydelse att vi även lär oss hur en hund fungerar och vilka grundläggande behov den har för att må bra.
Detta kan ni t.ex. få kunskaper om, genom att gå våra kurser om berikning. Om en hund får sina behov tillgodosedda så får man en naturligt lugnare och nöjdare hund.

Eftersom inte alla har möjlighet att anmäla sig till kurser så anordnar vi även hundpromenader med olika enklare aktiviteter, sk. Aktivitetspromenader.


Vår första aktivetetspromenad!
21 augusti – 2012

Comments are closed.

Login